Home

Het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao (KBB) heeft zich sinds de oprichting in 2008 gericht op het verbeteren van de afstemming tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. Activiteiten in dat kader die door KBB zijn ontwikkeld en uitgevoerd :

  • Arbeidsmarktonderzoeken om de vraag naar vakmensen en gerelateerd onderwijsaanbod in kaart te brengen
  • Nascholing en voorlichting voor docenten beroepsonderwijs inzake samenwerking arbeidsmarkt
  • Ontwikkeling en implementatie waarderingsstructuren (EVC)
  • Trainen en certificeren assessoren
  • Branche certificering
  • Leerwerktrajecten
  • Projecten en onderwijsmateriaal t.b.v. promoten technische beroepen
  • Trainen en certificeren van 400 leermeesters, structuur voor de erkenning van leerbedrijven en de ontwikkeling van stagebeleid t.b.v. de kwaliteit tijdens de beroepspraktijkvorming.

In oktober 2015 werd de subsidie stop gezet en zijn alle procedures en data over gedragen aan de ministeries van OWCS, MEO en SOAW.

 


     
Developed with QwikZite (version 1.12)