Arbeidsmarkt > Beroepspraktijkvorming (BPV)

Beroepspraktijkvorming (BPV) is de term die gebruikt wordt voor alle vormen van leren in de beroepspraktijk. Dat kan een korte of langere aaneengesloten periode zijn. Maar ook een combinatie van werken en leren waarbij de student een vast aantal dagen op de werkvloer het vak leert.
Het is belangrijk voor zowel de student als het leerbedrijf dat de leermeester, de medewerker die de student tijdens deze periode begeleidt, goed is voorbereid. Speciaal voor de leermeesters van Curaçao is een training ontwikkeld, een leermeestertraining.
Leerbedrijven die niet alleen gecertificeerde leermeesters in dienst hebben maar ook aan andere kwaliteitseisen voldoen volgens het daarvoor vastgesteld reglement zijn "Erkend Leerbedrijf VSBO/SBO Curaçao". Een overzicht van de reeds erkende leerbedrijven en de beschikbare BPV- plaatsen per sector kunt u vinden in onderstaand tabel.

 
Sector Domein Bedrijf
BPV-
plaatsen
Logo
Techniek Elektrotechniek Garnet N.V.  18
Techniek Beveiliging

Curaçao Surveillance Services NV

9
Zorg & Welzijn Zorg Klinika Capriles  33  
Zorg & Welzijn Zorg Stichting Hamied  12  
Zorg & Welzijn Welzijn Kasita Mi St. Antonio 3
Zorg & Welzijn welzijn, zorg & zorghulp SGR-Groep

 

 

Economie Hospitality Rodeo House of Ribs  9  
Economie Hospitality Sunscape Curacao Resort Spa & Casino 9
Economie Hospitality Budget Rent A Car N.V. 6

 

BPV beleid voor leerbedrijven

Een goed BPV beleid is een voorwaarde om als Erkend Leerbedrijf op Curaçao te kunnen functioneren.

De BPV is voor iedere deelnemer aan een beroepsopleiding een verplicht onderdeel, ongeacht het niveau of de richting van die opleiding. Om de BPV goed te laten verlopen is het verstandig om vooraf te bedenken wat u als organisatie wilt bereiken met het plaatsen van studenten. In een BPV beleid beschrijft u deze doelstellingen, de gewenste resultaten en de bijbehorende richtlijnen hoe er invulling gegevens moet worden aan dat beleid. Dat maakt het voor iedereen duidelijk en voorkomt misverstanden achteraf. Met een goed BPV beleid weten alle partijen waar men aan toe is en welke kant u op wilt. Een belangrijk kwaliteitsinstrument dus.

 
Om u op weg te helpen heeft KBB een checklist opgesteld. Deze kunt u onder aan de pagina, bij documenten downloaden. De checklist wordt door KBB gebruikt in het proces om het BPV beleid van leerbedrijven te screenen. In de checklist zijn onderwerpen opgenomen die in een BPV beleid moeten voorkomen. Als u tijdens het opstellen van uw eigen BPV beleid deze checklist gebruikt weet u op welke punten u het beleid nog moet aanpassen, en wanneer het voor u definitief is.
Daarnaast vindt u hier een voorbeeld BPV beleid. Als u er voor kiest om het hier gepresenteerde BPV beleid te gebruiken, of delen er van te gebruiken in uw eigen beleid, staat dat u vrij. Het format is te downloaden als invulversie. Op de opengelaten plekken vult u eigen, voor uw situatie relevante gegevens in. Wellicht kunt u bepaalde hoofdstukken in aangepaste vorm overnemen in uw eigen BPV beleid. Het voorbeeld BPV beleid (de invulversie) is vooral bedoeld om u op weg te helpen, en/of u te inspireren bij het vormgeven van uw eigen BPV beleid.
Mocht u er met deze hulpmiddelen nog niet helemaal uitkomen, of heeft u meer voorbeelden nodig? Dan kunt u bij KBB een volledig, uitgebreid voorbeeld BPV beleid opvragen. Ook de teksten die in dit document zijn opgenomen hoeft u niet 1 op 1 over te nemen, maar kunnen inspirerend zijn bij het opstellen van uw eigen beleid.

BPV overeenkomst

Uit verzamelde informatie door KBB is gebleken dat alle scholen een eigen opzet van een BPV-overeenkomst hanteren. Om meer uniformiteit te krijgen, en daarmee duidelijkheid voor de leerbedrijven, heeft KBB de verzamelde input verwerkt in één BPV-overeenkomst.
De BPV overeenkomst is hier onder aan de pagina bij documenten te downloaden. Het is vrij aan u om de overeenkomst te gebruiken en aan te passen.
 

 


     
Developed with QwikZite (version 1.12)