Arbeidsmarkt > Branche- en sectorverenigingen

Branche- en sectorverenigingen zijn verenigingen welke op non-profit basis zich inzetten voor professionalisering van de branche en/of sector die door hen vertegenwoordigd worden een eigen stem te geven. Het is eigenlijk een manier om verschillende bedrijven die zich in hun marketing zoveel mogelijk van elkaar willen onderscheiden, toch een gezamenlijke stem te geven.
De branche- en sectorvereniging is het contactpunt met de overheid en/of buitenland voor bedrijven die ook in het buitenland opereren. Daarnaast is de branche- en/of sectorvereniging een neutrale verzamelplaats voor de verschillende bedrijven die lid zijn van de vereniging. Om werkelijk recht van spreken te hebben heeft de branche- en sectorvereniging zoveel mogelijk leden nodig. Daarentegen zorgt de branche- en/of sectorvereniging dat de leden zich via een bepaalde keurmerk zich kunnen profileren.
Voor informatie over branche – en sectorverenigingen op Curaçao klik op onderstaande logo’s van uw keuze.

VBC (Vereniging Bedrijfsleven Curaçao)

Vereniging Bedrijfsleven Curaçao werd opgericht door werkgevers op 24 juli 1944. De VBC is het vertegenwoordigd orgaan van de Curaçaose Bedrijfsleven. Bedrijven en Businessgeoriënteerde organisaties kunnen lid worden van de VBC, ongeacht hun omvang.
VBC heeft als doel belangenbehartiging van de ondernemer in de breedste zin van het woord.
VBC staat voor:
 • Een open markteconomie waarbij verantwoord en eerlijke concurrentie tussen de bedrijven wordt nagestreefd;
 • Ondersteunen en stimuleren van ethische normen en codes van gedrag in het zakendoen;
 • Een minimum van overheidsinmenging in de economische sfeer en een zo groot mogelijke vrijheid in het verkeer van personen, goederen, diensten en investeringen;
 • Het bevorderen van activiteiten voor haar leden.

CHATA (Curaçao Hotel and Tourism Association)

CHATA werd opgericht op 3 april 1976. In 1998 werd de grondwet gewijzigd om de participatie van niet-hotel toeristische partners toe te voegen en te bevorderen. Op dit moment omvat de CHATA lidmaatschap hotels, appartementen, luchtvaartmaatschappijen, autoverhuur, restaurants, touroperators, verzekeringen en veel andere aanverwante bedrijven in de toeristische sector.
CHATA heeft het volgende als doel:
 • Zorg voor een toeristisch forum voor haar leden
 • Bevorderen van samenwerking tussen haar leden
 • Assisteren bij het bevorderen van activiteiten voor haar leden
 • Kweken van goodwill naar de toeristische sector
 • Het aanmoedigen van eerlijke en harmonieuze arbeidsverhoudingen
 • Ondersteunen van het menselijk kapitaal in de toeristische sector
 • Pleiten van gunstige wetgeving voor de toeristische sector.

DMO (Downtown Management Organization)

De opname van de DMO vond plaats op 1 augustus 1988. DMO is een direct gevolg van de Curaçao Action Group dat actief was met het stimuleren van de economische ontwikkeling van Curaçao.
DMO beoogt de status en de positie in de gemeenschap te verhogen van de organisaties c.q. bedrijven in de binnenstad van Curaçao. Zij bevorderen programma’s, initiatieven en beogen invloed uit te oefen op het overheidsbeleid zodat het centrum Willemstad, Curaçao voor de totstandbrenging van de regionale en internationale erkenning “ The World Heritage” Status.
Het lidmaatschap van de organisatie bestaat uit de institutionele, algemene en geassocieerde leden. Het lidmaatschap staat open voor alle personen of organisaties die werken of zaken doen in Punda. Voornamelijk voor degenen die een belang hebben in het welzijn van Punda of in het centrum van Willemstad.
 

AAV (De Antilliaanse Aannemers Vereniging)

De AAV is in augustus 1994 opgericht met als doel de belangen van de bonafide aannemerij op een zo breed mogelijk terrein te behartigen. AAV fungeert als stem van de aannemerij op Curaçao en de andere aan Nederland gerelateerde Eilanden.
Binnen de aannemerij is er sprake van specialisatie in de volgende activiteiten:
 
 • Burger en Utiliteitsbouw
 • Mechanische sector
 • Weg- Waterbouw- en Grondverzet
 • Schilders, Isolatie en Stellingenbouw
 • Electra, Instrumentatie, Loodgieters en Installateurs
Aannemers die zich als lid bij de AAV willen aansluiten moeten voldoen aan alle wettelijke, fiscale en sociale verplichtingen. Op dit moment is het ledenaantal van de AAV ongeveer 40 leden.


MKB Advies Curaçao

Zoals de naam al aangeeft is MKB Advies Curaçao gericht op het Midden- en Kleinbedrijf. Het is een online platform voor en door ondernemers, met diverse aan MKB gerelateerde tips en adviezen. Hierbij wordt kennis van specialisten en ervaringsdeskundigen gedeeld in ruil voor exposeren en promotie van hun bedrijf, waarbij een publiek wordt bereikt dat geïnteresseerd is in diensten en producten die toegevoegde waarde voor hun onderneming hebben.
 

AJV (De Antilliaanse Juristen Vereniging)

De AJV heeft als doel het aankweken en bevorderen van belangstelling voor de beoefening van de wetenschap der gerechtsgeleerdheid op de Nederlandse Antillen, evenals het bevorderen van de juridische dienstverlening.

     
Developed with QwikZite (version 1.12)