Frequently Asked Questions

Onderwijs

Wat is een kwalificatiestructuur?

Een kwalificatiestructuur is een schema waarin alle beroepen in de branche zijn opgenomen waar een SBO opleiding voor is. Klik hier voor de kwalificatiestructuur Economie, klik hier voor de kwalificatiestructuur Techniek, klik hier voor de kwalificatiestructuur Zorg en Welzijn.

Wie begeleidt eigenlijk onze studenten tijdens de stage/BPV?

De begeleider op de werkvloer is een leermeester. Dit is een gecertificeerde vakman of vrouw die getraind is in het begeleiden van studenten in zijn vakgebied. Wat een leermeester kan kunt u lezen in het kwalificatiedossier. Deze kunt u hier downloaden.

Wie beoordeelt de stage/BPV?

De school is verantwoordelijk voor het waarderen van de student tijdens de BPV. Het is niet verplicht om tijdens de BPV eindtermen te toetsen. Als een BPV toets onderdeel is van de examinering van de deelkwalificatie, dan moet de toets vermeld worden in het toetsplan dat voor de deelkwalificatie geldt.

Hoe lang moeten studenten op stage?

Dit is afhankelijk van de leerweg die de student volgt. Een student die de leerweg Lerend Werken volgt brengt tussen de 25% en 50% van de studietijd door in de beroepspraktijk. Een student die Werkend Leren als leerweg gekozen heeft brengt meer dan 50% van zijn studietijd op de werkvloer door. Stage of BPV is verplicht voor iedere beroepsopleiding.

Waar kunnen studenten van onze school een stageplaats vinden?

Waarschijnlijk heeft de school zelf een bestand met organisaties waar studenten geplaatst kunnen worden. Om een goede studentenbegeleiding vanuit het bedrijf te waarborgen heeft KBB het initiatief genomen om organisaties te erkennen als Leerbedrijf. De eisen waaraan een erkend leerbedrijf dient te voldoen leest u in het erkenningsreglement. Deze kunt u hier downloaden.
U kunt hier kijken of de stageplaatsen ook erkend zijn als Leerbedrijf.

Wat moet er met wie worden afgesproken met betrekking tot de stage?

Allereerst stelt de school een BPV overeenkomst op. Dit is een overeenkomst tussen de student, het leerbedrijf en de school. Belangrijke zaken als werktijden, eventuele vergoedingen, verzekering van de student, begeleiding van uit de school, en dergelijke. De BPV overeenkomst is geen arbeidsovereenkomst, maar een afspraak over rechten en plichten, taken en verantwoordelijkheden. Een voorbeeld van een BPV overeenkomst kunt u hier downloaden.

Arbeidsmarkt 

Ben ik verplicht om studenten stage te laten lopen?

Nee, u bent niet verplicht studenten een stage aan te bieden. Iedereen heeft het recht om het vak te leren van vakmensen. Waarschijnlijk heeft u zelf het vak vroeger ook geleerd van een vakman, dus waarom geeft u de huidige generatie niet dezelfde kans?

Hoe word ik erkend leerbedrijf?

U kunt zich aanmelden bij KBB om de erkenningsprocedure te starten. De gehele erkenningsprocedure neemt ongeveer 4 weken tijd in beslag. Het erkenningsreglement kunt u hier downloaden, de bijbehorende checklist kunt u hier downloaden.

Hoe vind ik een geschikte stagiaire?

Curaçao kent tal van SBO opleidingen. Iedere student van iedere SBO opleiding is verplicht om stage te lopen. U kunt informeren bij de scholen zelf (klik hier voor een overzicht van SBO scholen en opleidingen), of u wacht tot de student of de school u benadert. Maar vooraf kunt u wel uw wensen t.a.v. een stagiaire vastleggen, en zich laten informeren van welke scholen en opleidingen de voor u ideale student kan komen.

Waarom is het nuttig dat mijn bedrijf erkend leerbedrijf is?

Begeleiden van studenten kost tijd. Om het begeleiden zo goed mogelijk, en zo efficiënt mogelijk te laten gebeuren kan het van belang zijn dat uw bedrijf erkend leerbedrijf is. Zo komt u minder snel voor (onaangename) verrassingen te staan als een student in uw bedrijf aanwezig is.

Wat moet ik een stagiaire betalen?

Dat is een afspraak die in de BPV overeenkomst is opgenomen. In principe bent u niet verplicht om studenten die een Werkend Leren opleiding volgen te betalen. Als u de student een beloning wilt geven is dat aan u. Beloningen worden vastgelegd in de BPV overeenkomst.

     
Developed with QwikZite (version 1.12)