LEERMEESTERTRAININGEN
Ervaringen Leermeesters
Downloads

Arbeidsmarkt > Leermeestertrainingen

Leermeestertraining VSBO/SBO Curaçao

Het feit dat u een vakman of vakvrouw bent betekent niet automatisch dat u die kennis ook over kunt dragen. Daarom is de training Leermeester VSBO/SBO sa­mengesteld, geheel afgestemd op de arbeidsmarkt van Curaçao. 

Sinds 2010 biedt KBB leermeestertrainingen aan. De training is bedoeld voor vakmensen uit iedere sector die studenten op de werkvloer (gaan) begeleiden en beoordelen tijdens de periode dat zij werken en leren combineren.

In samenspraak met scholen en bedrijven is de praktijkgerichte training “ leermeester VSBO/SBO Curaçao” ontwikkeld. In 4 dagdelen komen ondermeer didactische componenten aanbod, maar ook is er aandacht voor de manier waarop er met studenten wordt samengewerkt. In het naslag werk staat veel aanvullende informatie over onder meer het huidige onderwijs, het aanbod van opleidingen en wat de afspraken zijn op Curaçao over de taken en verantwoordelijkheden tussen studenten, de school en het leerbedrijf. De Leermeestertraining is sectoroverstijgend en wordt door gecertificeerde trainers aangeboden. KBB verzorgt de coördinatie, monitoring en certificering.
 
 

Documenten

Overzicht behoefte aan leermeesters per sector

     
Developed with QwikZite (version 1.12)