Overheid > Ministerie van Economische Ontwikkeling

Een directe koppeling met dit ministerie is het vraagstuk rondom werkgelegenheid en economische groei. Er is behoefte aan nieuwe economische dragers. Hiervoor zijn kennis, innovatie en goed opgeleide werknemers in alle sectoren en op elk niveau nodig. De regering stimuleert life long learning, zowel op persoonlijk als professioneel vlak. De instrumenten en het aanbod moeten op de behoefte en mogelijkheden zijn afgestemd. Kwalitatief en kwantitatief. Het MKB neemt ook een belangrijke plaats in op Curaçao en ondernemerschap wordt dan ook gestimuleerd.  
Voor meer informatie bezoek de pagina van MEO.

In het overzicht actuele projecten zijn de activiteiten terug te vinden die specifiek voor en samen met het ministerie van Economische Ontwikkeling door KBB worden uitgevoerd.

 

Quickscans

In het kader van de werkgelegenheidsbeleid van het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) is de behoefte ontstaan om inzicht te krijgen over de vraag in hoeverre Curaçao in de nabije toekomst over voldoende gekwalificeerde mensen zal beschikken om te voldaan aan de personeelsbehoefte in de verschillende sectoren op de arbeidsmarkt.
Om de personeelsbehoefte in de verschillende sectoren op de arbeidsmarkt in kaart te brengen, wordt er middels een quickscans informatie zowel bij onderwijsinstellingen als ook op de arbeidsmarkt, verzameld. Deze gegevens worden met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd. Zo ontstaat er een beeld over hoe de sector op dat moment eruit ziet en kan er adequaat en tijdig op de knelpunten ingespeeld worden. KBB voert deze geheten Quickscans uit. Op dit moment is de Quickscan in Bouwsector en ICT-sector volledig afgerond en u kunt de samenvatting van de Quickscan Bouw hier downloaden.

De Quickscans in de sectoren Bakkerij, Koeltechniek en Juridische beroepen zijn momenteel in de uitvoering. Voor meer informatie over de Quickscans kunt u contact opnemen met de projectleider Quickscan, mevrouw. M. Yearwood myearwood@kbbcuracao.com.

 

Documenten

Samenvatting Quickscan MKB-Retail sector
Samenvatting Quickscan ICT sector
Samenvatting Quickscan Bouw sector

     
Developed with QwikZite (version 1.12)