Overheid > Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur

Het ministerie van OWC&S is onder meer verantwoordelijk voor de keuzes voor leerprogramma’s, de bewaking van kwaliteit, balans in vraag en aanbod en het faciliteren van toegankelijk onderwijs.
Keuzes die directe invloed hebben op het beroepsonderwijs en daarmee op de wijze van afstemming en aansluiting op de arbeidsmarkt.

De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit en de relevantie van de producten en diensten van KBB. Producten van KBB die direct van invloed zijn op de kwaliteit van het beroepsonderwijs zijn onder meer leermeestertrainingen en het erkennen van leerbedrijven.
 
Voor meer informatie bezoek de pagina van het ministerie OW&C.

     
Developed with QwikZite (version 1.12)