2015
2014
2013
2012

Nieuws 2015

AAV EN KBB REIKEN CERTIFICAAT CONSTRUCTIE ASSISTENT UIT
06-04-2015

Uit handen van de voorzitter van aannemersverenigingn AAV, de heer Wendell Bonafacio en mevrouw Gofrie van Lieshout van KBB Curaçao ontvingen 22 geslaagden het branche certificaat Constructie Assistent Curaçao. De uitreiking vond plaats op 31 maart 2015. Opdrachtgever directeur sector Arbeid van het Ministerie van SOAW, mw. Donate Philbert feliciteerde alle deelnemers met dit mooie resultaat.

Het Ministerie Sociale Ontwikkeling Arbeid & Welzijn (SOAW) heeft zich ten doel gesteld om werkzoekende jongeren door middel van praktische leerwerktrajecten toe te leiden naar de arbeidsmarkt. In dit kader heeft Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao (KBB) een vakinhoudelijke training voor de bouw ontwikkeld en verzorgd. SOAW schat de kansen vooral binnen deze sector groot om de jongeren na afronding van een dergelijk traject te kunnen plaatsen vanwege het toenemend aantal grote bouwtrajecten.

Vakgerichte scholing

De opzet was een kort, praktisch gericht trainingsprogramma dat  in januari / februari 2015  werd aangeboden en waarin praktijk en vakkennis gecombineerd werden. De in de TOR vermelde thema’s zijn verwerkt in vier modules:

  1. Introductie bouw & veiligheid
  2. Metsel- en betonwerk
  3. Beton- en vlechtwerk
  4. Timmeren op de bouwplaats

Om de aansluiting met potentiële werkgevers te borgen is de inhoud van het materiaal mede bepaald door lokale aannemers, gekwalificeerde docenten techniek, AAV en de RK MTS. Vier aaneen gesloten weken volgden de deelnemers van maandag t/m donderdag les op de RK MTS en elke vrijdag was er een praktijkexcursie. Deze werkwijze bleek zeer succesvol en de mogelijkheid op de bouwplaats rondgeleid te worden en vragen te stellen, sloeg goed aan bij de groep. Medewerking werd verleend door Betonbouw, Ballast Nedam, Betonindustrie Brievengat en Bouwbedrijf Willemstad Curaçao.

Extra motiverend voor de deelnemers is dat aannemersvereniging AAV het te behalen certificaat erkent. Hiertoe is eerder dit jaar een overeenkomst getekend door KBB en AAV. Hierin is vast gelegd dat de kandidaten, die aan het einde van de vakinhoudelijke training met succes het examen hebben afgelegd, een certificaat krijgen uitgereikt waarmee zij bij de aangesloten werkgevers voorrang krijgen als zij solliciteren.

Veiligheid

Voorafgaand aan de vakinhoudelijke training hebben alle deelnemers (25) in december 2014 de Caribbean Basic Safety Training gevolgd, verzorgd door BPO Caribbean NV. Doel van deze training is het gedrag van werknemers te beïnvloeden en hen te leren welke basis veiligheidseisen en voorschriften zij in acht moeten nemen tijdens de werkzaamheden. Veiligheid is als steeds terug kerend thema ook verwerkt in de trainingsmodules. Behalve poloshirts en werkhandschoenen ontvingen alle deelnemers dan ook een veiligheidshelm en veiligheidsschoenen.

Coaching en persoonlijke begeleiding

Gedurende het gehele traject zijn alle deelnemers persoonlijk begeleid door medewerkers van Etica Training & Advies. Het team van Etica heeft samen met SOAW de selectie verzorgd en vervolgens veel aandacht besteed aan de sociale vaardigheden, het nemen van verantwoordelijkheid en persoonlijke voorbereiding om (weer) aan het werk te gaan.

Deelnemers 

De deelnemers zijn geselecteerd door SOAW en hadden op dat moment geen betaalde baan. Bij de keuze voor de functie van Constructie Assistent (lokaal ook wel als peon aangeduid), en vervolgens de ontwikkeling van de bijbehorende opleiding, is door KBB dan ook rekening gehouden met de toegankelijkheid voor deze doelgroep. Overigens zonder de eisen aan de vereiste kennis en inzet terug te brengen. Maar juist door in te zetten op intensieve training en begeleiding. Voor een aantal bleek het een pittig traject; niet alleen inhoudelijk maar ook de verplichte aanwezigheid en vereiste discipline. Maar het enthousiasme, zelfvertrouwen en daarmee de inzet van de groep groeide tijdens de training en uiteindelijk hebben van de 25 deelnemers 22 jonge mannen het examen met succes afgerond. Een absolute mijlpaal voor alle betrokkenen. De examens zijn afgenomen op 19 en 20 februari 2015 in bijzijn van de docenten en een vakman van Ballast. 

Plaatsing arbeidsmarkt

Het streven van SOAW is om alle gecertificeerde Constructie Assistenten te helpen aan een baan, direct na afronding van het traject. In principe betekent dit dat er 22 jonge, gemotiveerde mensen klaar staan om elke kans te grijpen die zich voor doet. Zowel de jongeren als alle betrokken werkgevers zijn enthousiast en gemotiveerd om met elkaar verder te gaan. De combinatie van het aanbieden van een duidelijk en inhoudelijk praktisch programma, goede begeleiding en het geven van vertrouwen lijkt een prima werkwijze. SOAW benadert momenteel werkgevers om de jongeren op weg te helpen en verzorgt ook nazorg in de vorm van begeleiding. Een groot aantal heeft inmiddels een baan. Als aan de geldende voorwaarden is voldaan zijn ook de incentives van de Lei di Bion voor werkgevers van toepassing.

Partners

Betrokken partijen zijn SOAW, Usona, aannemersvereniging AAV, RK MTS, Etica, BPO,  docenten en de excursiebedrijven. De gehele ontwikkeling en coördinatie van het project is in handen van KBB. In april 2015 start KBB opnieuw met een groep van 15 deelnemers eenzelfde traject in opdracht van SOAW.

Terug naar de nieuwsbrief.


ASSESSORENTRAINING 2015 VAN START
06-04-2015

Medio 2015 start KBB met een nieuwe training voor assessoren aanbieden.  Aanmelden kan tot en met 7 april aanstaande. Voor meer informatie kunt u gerust contact met ons opnemen via telefoon; 8402777  en vragen naar Diane Garmers, via email dgarmers@kbbcuracao.com.

 

Download hier de folder, rooster en aanmeldingsformulier.

 

 

Terug naar de nieuwsbrief.


  • 06-04-2015: BEROEPSBEVOLKING & JONGERENBELEID: WORDT 2015 HET KEERPUNT VOOR CURAÇAO ? >>>
  • 06-04-2015: NIEUWE LEERMEESTERS VSBO/SBO CURAÇAO GECERTIFICEERD >>>
  • 06-04-2015: TROTS OP TECHNIEK >>>

  •      
    Developed with QwikZite (version 1.12)