2015
2014
2013
2012

Nieuws 2015

AFSTEMMING EN SAMENWERKING BEROEPSONDERWIJS - ARBEIDSMARKT
23-04-2015

Op verzoek van het Ministerie van OCW&S wordt de ervaring en kennis van KBB verwerkt in een voorstel tot een structurele aanpak voor de afstemming van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Een plan van aanpak wordt geformuleerd en uitgewerkt en voor het einde van dit schooljaar aangeboden aan de Minister. In januari 2015 zijn een drietal documenten afgerond die direct bij kunnen dragen aan de uniformiteit, en daarmee de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming. Het betreft een update van de formats BPV beleid voor het SBO en de BPV overeenkomst. Samen met een uitgewerkt voorstel om tijdens de BPV studenten voor ongevallen en aansprakelijkheid collectief te verzekeren zijn deze formats aangeboden aan Minister Dick.

Terug naar de nieuwsbrief


HET VERSCHIL TUSSEN FEIT & AANNAME
23-04-2015

Weer een nieuwsbrief zult u misschien denken! Onze vorige editie is nog maar 3 weken geleden maar opnieuw heeft KBB een aantal nieuwe producten gereed die wij graag aan u presenteren.

Soms zit er een langere periode tussen twee nieuwsbrieven omdat er achter de schermen wordt gewerkt aan ontwikkeling & uitvoering. Maar wanneer wij, en hopelijk u ook, het de moeite waard vinden om nieuws te delen doen wij dat natuurlijk graag. Via de nieuwsbrief, sociale media of door berichtgeving in de pers. We krijgen hier vaak positieve reacties op maar soms pakt het ook heel anders uit. Als een gedeelte uit de context wordt gehaald bijvoorbeeld waardoor berichten een hele andere betekenis krijgen. Dat leidt soms tot hilarische berichtgeving maar kan ook vervelend uitpakken als feiten, meningen en conclusies een eigen leven gaan leiden. Zeker als vervolgens aannames aan de hand van onjuiste informatie de basis zijn voor besluitvorming voor bijvoorbeeld financiering of beleidsvorming. Wij blijven u in ieder geval zo goed en volledig mogelijk informeren en vertrouwen er op dat onze vaste partners ons op waarde blijven inschatten en ons weten te vinden voor feedback of aanvullende informatie.

Voor meer informatie over KBB of haar activiteiten kunt u contact opnemen met mw. Gofrie van Lieshout, gvlieshout@kbbcuracao.com of via telefoonnummer 8402777. Wij wensen u een hele fijne Koningsdag en staan samen met u stil bij de viering van de dag van de arbeid, de herdenking op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei 2015.

Terug naar de nieuwsbrief


 • 23-04-2015: KBB ONTWIKKELT ONTBREKENDE EINDTERMDOCUMENTEN >>>
 • 23-04-2015: KBB PRESENTEERT BOEKJE : “WEGWIJS IN HET ONDERWIJS”  >>>
 • 23-04-2015: NIEUWE BRANCHE CERTIFICATEN SECURITY UITGEREIKT >>>
 • 23-04-2015: NIEUWE TRAINING ASSESSOREN GESTART >>>
 • 23-04-2015: TRAININGEN & WORKSHOPS VOOR LEERMEESTERS >>>
 • 06-04-2015: AAV EN KBB REIKEN CERTIFICAAT CONSTRUCTIE ASSISTENT UIT >>>
 • 06-04-2015: ASSESSORENTRAINING 2015 VAN START >>>
 • 06-04-2015: BEROEPSBEVOLKING & JONGERENBELEID: WORDT 2015 HET KEERPUNT VOOR CURAÇAO ? >>>
 • 06-04-2015: NIEUWE LEERMEESTERS VSBO/SBO CURAÇAO GECERTIFICEERD >>>
 • 06-04-2015: TROTS OP TECHNIEK >>>

 •      
  Developed with QwikZite (version 1.12)