Nieuws 2015

CERTIFICATEN JUNI 2015
25-06-2015

Op vrijdag 19 juni 2015 heeft het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Curaçao weer nieuwe leermeesters en assessoren gecertificeerd.  De certificaten werden uitgereikt door mw. G. van Lieshout, directeur van KBB en mw. Suzanne Larmonie-van Heydoorn, beleidsdirecteur van het Ministerie van Onderwijs Wetenschap Cultuur & Sport.  

Onder de deelnemers die het certificaat “Leermeester  VSBO-SBO Curaçao” hebben ontvangen, waren vakmensen uit de sectoren Zorg & Welzijn (8), Hospitality (2), Techniek (12) en Economie (4). Ook hebben 9 nieuwe Assessoren hun certificaat in ontvangst genomen.

Gecertificeerde leermeesters zijn getraind om op een adequate wijze de eigen kennis en kunde aan de student over te dragen en hen professioneel te begeleiden tijdens de Beroepspraktijkvorming (BPV). Assessoren zijn professionals die zich hebben verdiept in het onafhankelijk en deskundig beoordelen van de ervaring en competenties van mensen. Allen leveren een directe bijdrage aan de kwaliteit van de beroepsbevolking.

Met deze uitreiking staat het aantal geregistreerde leermeesters op Curaçao op 453 en kan een groeiende groep studenten rekenen op een gecertificeerde leermeester tijdens de stage. Bijzondere positieve ontwikkeling is dat ook docenten uit het beroepsonderwijs tot de gecertificeerden behoren. Zowel als leermeester als assessor. Daarmee wordt ook door de scholen aandacht besteed aan de verdere professionalisering van beoordeling en begeleiding.

Geïnteresseerden die meer willen weten over de leermeestertraining en de assessorentrainingen kunnen voor meer informatie de website van KBB bezoeken (www.kbbcuracao.com) of telefonisch contact opnemen op telefoon 840 2777.

De leermeestertrainingen worden mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van OWC&S.

Terug naar de nieuwsbrief


DRIE NIEUWE LEER-WERKTRAJECTEN GEREED OM TE STARTEN
25-06-2015

Het is de periode van rapporten, certificaten en diploma’s. Ook bij KBB zijn deze maand weer certificaten uitgereikt waarover meer verder in deze nieuwsbrief. Graag hadden wij deze maand ook een branchecertificaat overhandigd aan jongeren die deel zouden nemen aan drie praktijkgerichte trajecten voor SOAW. Maar door het uitblijven van kandidaten is nog steeds niet gestart met de uitvoering.

In 2014 is namelijk met het ministerie van SOAW overeen gekomen dat voor drie beroepen een kort, praktijkgericht traject opgezet zou worden voor jongeren zonder werk. Een combinatie van persoonlijke begeleiding en een praktijkgerichte vakopleiding, ontwikkeld in nauwe samenwerking met de arbeidsmarkt. Met natuurlijk de ambitie om uiteindelijk de jongeren gericht naar een baan toe te leiden. Het betreft de beroepen Assistent Landbouw, Constructie Assistent en Medewerker Electro. Voor de constructie assistent werd al een zeer succesvol traject uitgevoerd in samenwerking met onder andere aannemersvereniging AAV. De voorbereiding en ontwikkeling voor de nieuwe trajecten zijn inmiddels al enige tijd afgerond en een aantal keren zijn de voorlichtingsbijeenkomst, de training veiligheid en workshops sociale vaardigheden ingepland. Maar ondanks de goede samenwerking met de directeur en medewerkers van de afdeling Arbeid van SOAW, moesten deze ook weer afgeblazen worden omdat er geen kandidaten waren geselecteerd door het Ministerie van SOAW. Wij hopen dan ook spoedig alsnog te kunnen starten zodat we voor meer jongeren, meer kansen kunnen blijven creëren!

Alle pas afgestudeerden die binnenkort hun diploma in ontvangst mogen nemen feliciteren wij van harte met het resultaat en wensen wij alle succes voor de toekomst. Maar eerst genieten van een welverdiende vakantie!

Terug naar de nieuwsbrief


 • 25-06-2015: KBB PARTNER IN PLATFORM JEUGDONTWIKKELING >>>
 • 25-06-2015: ONDERZOEK ARBEIDSMARKT HOSPITALITY & LOGISTIEK >>>
 • 25-06-2015: OP DE WERKVLOER : CONSTRUCTIE ASSISTENTEN >>>
 • 25-06-2015: SABA >>>
 • 25-06-2015: STUDIEGIDSEN EN AANBOD BEROEPSOPLEIDINGEN IN KAART GEBRACHT >>>
 • 25-06-2015: TOETS VOOR BEOORDELEN BEROEPSHOUDING VAN STUDENTEN IN DE ZORG >>>
 • 23-04-2015: AFSTEMMING EN SAMENWERKING BEROEPSONDERWIJS - ARBEIDSMARKT >>>
 • 23-04-2015: HET VERSCHIL TUSSEN FEIT & AANNAME >>>
 • 23-04-2015: KBB ONTWIKKELT ONTBREKENDE EINDTERMDOCUMENTEN >>>
 • 23-04-2015: KBB PRESENTEERT BOEKJE : “WEGWIJS IN HET ONDERWIJS”  >>>
 • 23-04-2015: NIEUWE BRANCHE CERTIFICATEN SECURITY UITGEREIKT >>>
 • 23-04-2015: NIEUWE TRAINING ASSESSOREN GESTART >>>
 • 23-04-2015: TRAININGEN & WORKSHOPS VOOR LEERMEESTERS >>>
 • 06-04-2015: AAV EN KBB REIKEN CERTIFICAAT CONSTRUCTIE ASSISTENT UIT >>>
 • 06-04-2015: ASSESSORENTRAINING 2015 VAN START >>>
 • 06-04-2015: BEROEPSBEVOLKING & JONGERENBELEID: WORDT 2015 HET KEERPUNT VOOR CURAÇAO ? >>>
 • 06-04-2015: NIEUWE LEERMEESTERS VSBO/SBO CURAÇAO GECERTIFICEERD >>>
 • 06-04-2015: TROTS OP TECHNIEK >>>

 •      
  Developed with QwikZite (version 1.12)