Overheid

Ongeacht welke opleiding of beroep mensen ook kiezen, een nauwe samenwerking en afstemming tussen arbeidsmarkt en beroepsonderwijs zal altijd noodzakelijk zijn.

In haar rol bruggenbouwer zullen de activiteiten van KBB vanzelfsprekend moeten passen in “the big picture” van het land Curaçao. KBB stemt daarom haar activiteiten zorgvuldig af op het beleid van drie ministeries: Economische Ontwikkeling, Onderwijs Wetenschap Cultuur & Sport en Sociale Ontwikkeling Arbeid & Welzijn.

Voor meer informatie: www.gobiernu.cw

 


     
Developed with QwikZite (version 1.12)