Beroepskwalificatie > Beroepsonderwijs

VSBO

Voorbereidend Secundair Beroepsonderwijs (VSBO)

Na het Funderend Onderwijs kan behalve voor de HAVO ook gekozen worden voor het VSBO. Het VSBO bestaat uit vier jaar en is opgedeeld in twee blokken van twee jaar. Tijdens de basisvorming, de eerste periode van twee jaar, wordt veel aandacht besteed aan persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling. De basisvorming is voor iedereen gelijk en na deze periode kan de student een leerweg kiezen die het beste bij hem past: overwegend praktisch of meer theoretisch.
Afhankelijk van de gewenste beroepskeuze kiest de student voor een beroepsrichting (sectorprogramma) binnen een van de sectoren Techniek, Zorg & welzijn of Economie.

Sectorprogramma per sector 

Sector Sectorprogramma VSBO (beroepsrichting)
Techniek Metaal
Bouw
Motorvoertuigentechniek
Ecotechniek
Instalectro
Techniek algemeen
Informatie- en communicatietechnologie
Zorg en Welzijn Algemene mensverzorging
Uiterlijke verzorging
Zorg & Welzijn algemeen
Economie Hospitality
Administratie & Commercie
Bron : Onderwijswetgeving, ministerie van Onderwijs & Cultuur 2009
 
Binnen elk sectorprogramma maakt de student kennis met een aantal beroepen binnen de gekozen sector. Een leerling die bijvoorbeeld kiest voor het sectorprogramma hospitality in de sector Economie maakt kennis met de volgende onderdelen : koken, serveren, brood bakken & banket bakken. Na het VSBO stroomt de student door naar het Secundair Beroepsonderwijs (SBO). Het is wettelijk verplicht om na het VSBO minimaal één jaar onderwijs op het SBO te volgen.
 
Was Is
MAVO – BVO – LTS – LEAO – Huishoudschool - LTO VSBO
In het VSBO zijn alle voorbereidende onderwijsvormen samengevoegd.
 
Het VSBO biedt jongeren een brede basisvorming voordat vervolgens stap voor stap voor een gerichte vakopleiding wordt gekozen. Recente cijfers over de effecten en resultaten van deze onderwijsvorm zijn niet bekend.
 

Documenten

Overzicht leerwegen en sectorprogramma`s VSBO

     
Developed with QwikZite (version 1.12)